جهت استفاده از کد تخفیف مراحل زیر را مطالعه بفرمایید

جهت استفاده از کد تخفیف مراحل زیر را مطالعه بفرمایید

پس از دانلود اپلیکیشن در صورت نیاز بخش صدور فاکتور را به زبان فارسی تغییر دهید

و محصولات مورد نظر را با زدن دکمه مثبت انتخاب نمایید

با هر بار زدن مثبت یک باکس 12 عددی انتخاب میشود

توجه فرمایید در زمان استفاده از اپلیکیشن فیلتر شکن شما همواره باید خاموش باشد

سبد خرید را بررسی و دکمه Next را انتخاب نمایید

با زدن دکمه افزودن کد تخفیف میتوانید کد را وارد نمایید

و در نهایت میزان تخفیف دریافتی را رویت و بر روی دکمه پرداخت کلیک نمایید

 

Applications V1.6

  • برگشت به مقالات